Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Gregor Pergar
  Pri gradnji smo imeli več problemov z izvajalci, saj se niso držali dogovorov glede materialov in ...

  Preberite več...

   
 • Primož M.
  Imeli smo problem z banko in hipoteko, ker banka ni hotela izdati izbrisne pobotnice, po posvetu v ...

  Preberite več...

   
 • Davor
  V bloku smo imeli stanovalca, ki ni plačeval stroškov in zato nismo vedeli kaj narediti, g. Miha nam ...

  Preberite več...

   
 • lucija
  Dobri nasveti kako rešiti nam nerešljivo situacijo s sosedom. Priporočamo v primeru PGD ali ostale ...

  Preberite več...

   
 • Tanja Marcijan
  Imam stanovanje na Plešičevi ulici 45, Ljubljana, sem lastnica le-tega, v njem živim. Stanovanje ...

  Preberite več...

Stvarno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo izvajalec

Najdeno 25 rezultatov.

Stran 1 od 2
1. Izvajalec me poskuša na vse možne načine ogoljufati
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... pogodbo. Pripravili smo izhodišča, kot so bila dogovorjena, katerim izvajalec ni nasprotoval, zahteval pa, da vpišemo tudi pogoje odstopa od pogodbe, ki smo jih definirali, kot dokončanje dogovorjenih ...
2. Grajanje skritih napak
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... kar saniramo, da nam ne bo cela fasada odpadla. Ali ni izvajalec dolžan 10 let garantirati za skrite napake? Odgovor: Za skrite napake izvajalec odgovarja 2 leti po prevzemu objekta, 10 let ...
3. Udeleženci pri graditvi objektov
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
  Zakon o graditvi objektov (ZGO) v svojem delu opredeljuje tudi udeležence pri graditvi objektov. Ti udeleženci so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident. Investitor po ZGO je pravna ...
4. Zakon o graditvi (ZGO)-razčlenjen
(Zakonodaja/Zakonodaja)
... lahko opravlja podjetje, ki ima v sodni register vpisano dejavnost. Vsi udeleženci, torej investitor, izvajalec, projektant ter nadzorni odgovarjajo tretjim osebam odškodninsko v primerih, ko njihovo dejanje ...
5. Gradbeno dovoljenje
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... zemljišč v skladu z ZGO. Kot nadalje določa ZGO, pa niti gradbeno dovoljenje niti lokacijska informacija nista potrebna za enostavni objekt, ki ga izvajalec postavi na objekt javne gospodarske infrastrukture ...
6. Grajanje napak gradnje
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
  Izvajalec mora gradbena dela opraviti ali gradbo sezidati po določenem projektu, ki ga dobi od naročnika. Ob zaključku gradbenih del ali prevzemu gradbe mora naročnik le to pregledati in izvajalca ...
7. Kaj je gradbena pogodba in zakaj jo priporočamo
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
  Kot določa OZ je gradbena pogodba oblika podjemne pogodbe, s katero se izvajalec (oseba, ki bo izvedla gradbena dela)zaveže, da bo po določenem načrtu, v določenem roku in na določenem zemljišču zgradi ...
8. Nujna nepredvidena dela?
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... a je njihova izvedba nujna sicer se gradnja ne bi mogla končati. Brez teh del ne bi bila zagotovljena stabilnost gradnje oz. gradba ne bi služila nameravani funkciji. Izvajalec mora o pojavu izrednih okoliščin ...
9. Prehodne in končne določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/Prehodne in končne določbe)
... kot projektant, izvajalec, nadzornik in revident, morajo ustanovitvene in druge akte uskladiti z določbami tega zakona v enem letu po uveljavitvi tega zakona. 226. člen (uskladitev določb o imenikih ...
10. Kazenske določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/KAZENSKE DOLOČBE)
... objektom nastopa hkrati kot projektant, nadzornik in izvajalec oziroma če v zvezi z istim objektom nastopa hkrati kot projektant in izvajalec in je z nadzornikom v medsebojni poslovni povezavi (četrti ...
11. Graditev objekta
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/GRADITEV OBJEKTA)
... pristojnega gradbenega inšpektorja. Investitor, izvajalec in nadzornik morajo odgovornemu vodji projekta in odgovornim projektantom omogočiti dostop in preglede na gradbišču ter vpogled v vso dokumentacijo, ...
12. Temeljne določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/TEMELJNE DOLOČBE)
...  (odgovornost za škodo) Investitor nameravanega objekta, projektant, ki je izdelal projektno dokumentacijo za takšen objekt, izvajalec gradnje takšnega objekta, nadzornik nad gradnjo takšnega objekta ...
13. Splošne določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/Splošne določbe)
... objektov so investitor, projektant, izvajalec, nadzornik in revident; 4.1. investitor je pravna ali fizična oseba, ki naroči graditev objekta ali ki jo sam izvaja; 4.2. projektant je pravna ali fizična ...
14. Vlaganje v nepremičnino - Verzijski zahtevek
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Sestra je z možem nadgradila hišo mojega očeta. V nadgradnji sta si uredila stanovanje, ločen vhod in garažo za avto. Ko sta končala z gradbenimi deli smo se poskušali dogovoriti kako urediti ...
15. Izvajalec ni uporabil pogodbeno določenih materialov
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Z izvajalcem del smo podpisali gradbeno pogodbo. Gradbena pogodbo je bila podpisana za dokončanje del na naši hiši. V gradbeni pogodbi je bilo navedeno natančno kakšne materiale mora izvajalec ...
Vprašanje: Z možem sva kupila hišo, zgrajeno leta 1966. Ob nakupu sva vedela, da je hiša potrebna celotne prenove, vendar v tem nisva videla problema. Z gradbenim podjetjem sva sklenila gradbeno pogodbo ...
17. Gradnja hiše na ključ?
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... z določilom cena na ključ, pomeni, da mora izvajalec izvesti pogodbena dela za določeno ceno in v vašem primeru z določenimi materiali. Naj Vas opozorim, cena na ključ ne pomeni, da Vam mora gradbeno podjetje ...
18. Cena na ključ
(Gradbena pogodba/cena na ključ)
Če vsebuje gradbena pogodba določilo "ključ v roke" ali kakšno drugo podobno določilo, se izvajalec samostojno zavezuje, da bo izvedel skupaj vsa dela, ki so potrebna za zgraditev in uporabo nekega celotnega ...
19. Cena po enoti mere
(Gradbena pogodba/cena po enoti mere)
Cena po enoti mere pomeni, da izvajalec prejme plačilo za dejansko izvedene količine. S takim določilom cene, ostaja le ta za izvedbo te enote nespremenjena, tudi v primeru, ko izvedba te enote zahteva ...
20. Nujna nepredvidena dela
(Gradbena pogodba/nujna nepredvidena dela)
Nujna nepredvidena dela so tista, ki jih izvajalec ob sklenitvi pogodbe ni mogel predvideti. Povzročijo jih okoliščine, ki ne izhajajo iz sfere izvajalca, ampak so to izredni in nepričakovani dogodki . ...
« ZačetekPrejšnja12NaslednjaKonec »

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje:  Plačal sem aro za stanovanje, ki ima vpisano hipoteko v višini 80.000 EUR. S prodajalcem sva se dogovorila za ceno stanovanja v višini...
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov...
Vprašanje: Sosed je naredil na vrtu podzemno garažo, dogovorjeno je bilo, da bo podzemni objekt od naše meje odmaknjen vsaj 1 meter, vendar kot pravi...
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki...
Vprašanje: Sosed je začel uporabljati občinsko pot, ki gre samo 4m od moje hiše, za stalni dovoz k svoji hiši, čeprav ima uradni dovoz z druge strani....

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede

Side Menu


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o stvarnem pravu na enem mestu!