Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Gregor Pergar
  Pri gradnji smo imeli več problemov z izvajalci, saj se niso držali dogovorov glede materialov in ...

  Preberite več...

   
 • Primož M.
  Imeli smo problem z banko in hipoteko, ker banka ni hotela izdati izbrisne pobotnice, po posvetu v ...

  Preberite več...

   
 • Davor
  V bloku smo imeli stanovalca, ki ni plačeval stroškov in zato nismo vedeli kaj narediti, g. Miha nam ...

  Preberite več...

   
 • lucija
  Dobri nasveti kako rešiti nam nerešljivo situacijo s sosedom. Priporočamo v primeru PGD ali ostale ...

  Preberite več...

   
 • Tanja Marcijan
  Imam stanovanje na Plešičevi ulici 45, Ljubljana, sem lastnica le-tega, v njem živim. Stanovanje ...

  Preberite več...

Stvarno pravo
Iskanje
Samo iskanje:

Išči ključno besedo posest

Najdeno 29 rezultatov.

Stran 1 od 2
1. Stvarnopravni zakonik - razčlenjen
(Zakonodaja/Zakonodaja)
Stvarnopravni zakonik:   Temeljna načela Temeljni pojmi Posest Lastninska pravica Etažna lastnina Zastavna pravica Zemljiški dolg prenos v zavarovanje Služnosti Stvarno breme Stavbna ...
2. Ali je sosed upravičen do nujne poti?
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... Vaše posesti, imate več možnosti kako urediti motečo situacijo. V kolikor Vam bo sosed tudi po posredovanem sporočilu še motil, se oglasite v naši pisarni in pomagali Vam bomo zaščititi Vaše interese. ...
3. Temeljne določbe
(Zakon o graditvi objektov ( ZGO )/TEMELJNE DOLOČBE)
... stvarne pravice s priposestvovanjem, prav tako pa ne more biti predmet izvršbe. 23. člen (pogoji za ukinitev statusa grajenega javnega dobra) (1) Objektu oziroma delu objekta, ki ima pridobljen status ...
4. Prehodna in končna določila
(Stvarnopravni zakonik/Prehodna in končna določila)
... člen Vsi postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se zaključijo po določilih prejšnjih predpisov, razen če ta zakon določa drugače. Trajanje priposestvovanja 269. člen (1) Glede ...
5. Služnosti
(Stvarnopravni zakonik/Služnosti)
...  Stvarna služnost nastane z dnem, ko postane sodna odločba pravnomočna, odločba upravnega organa pa dokončna. Priposestvovanje 217. člen (1) Stvarna služnost nastane s priposestvovanjem, če je lastnik ...
6. Prenos v zavarovanje
(Stvarnopravni zakonik/Prenos v zavarovanje)
... oblika zavarovanja terjatve, pri kateri ostane premičnina v neposredni posesti prenosnika ali tretje osebe za njega. (2) Šteje se, da je pridobitelj (fiduciar) pridobil lastninsko pravico pod razveznim ...
7. Zastavna pravica
(Stvarnopravni zakonik/Zastavna pravica)
... pravica na premičnini nastane na podlagi veljavne zastavne pogodbe, ko zastavitelj zastavnemu upniku izroči zastavljeno premičnino v neposredno posest. (2) Zastavna pravica nastane tudi, če se zastavljena ...
8. Lastninska pravica
(Stvarnopravni zakonik/Lastninska pravica)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK IV. del LASTNINSKA PRAVICA   1. oddelek POJEM LASTNINSKE PRAVICE Lastninska pravica 37. člen (1) Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati ...
9. Posest
(Stvarnopravni zakonik/Posest)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK III. del   POSEST   Pojem 24. člen (1) Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest). (2) Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast ...
10. Temeljna načela
(Stvarnopravni zakonik/Temeljna načela)
STVARNOPRAVNI ZAKONIK (SPZ) I. del TEMELJNA NAČELA Vsebina zakona 1. člen Ta zakon ureja temeljna načela stvarnega prava, posest in stvarne pravice ter način njihove pridobitve, prenosa, varstva ...
11. Nujna pot
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
Vprašanje: Pozdravljeni! Mi lahko pomagate z naslednjo situacijo? S sosedom sem bil dogovorjen, da lahko vozim čez njegovo parcelo do svoje njive in travnika. Lansko leto pa je sosed parcelo, preko katere ...
12. Onemogočanje vstopa v lastno hišo.
(Stvarno pravo/Pogosta vprašanja)
... lahko storim glede stanovanja, saj sem tudi jaz lastnica ene polovice? Odgovor: Spoštovani, glede na Vaš opis trenutnega stanja Vam je vaš mož protipravno onemogočil izvrševanje soposesti na omenjenem ...
13. Hipoteka
(Hipoteka/Hipoteka)
Hipoteka je zastavna pravica na nepremičninah, ki so vpisane v zemljiško knjigo. Hipoteka je po naravi neposestna zastavna pravica, kar pomeni, da zastavitelj na nepremičnini ohrani posest in jo še naprej ...
14. Meja
(Sosedsko pravo/meja)
... sporna. Takšen mejni spor se rešuje na sodišču. Kriteriji za sodno urejanje mejnih sporov so; močnejša pravica, zadnja mirna posest in pravična ocena.  ...
15. Imisije
(Sosedsko pravo/imisije)
... na zahtevo zainteresirane osebe ustrezne ukrepe za preprečitev nastanka škode ali vznemirjanja ali odstranitev vira nevarnosti na stroške njegovega posestnika, če ta sam tega ne stori. Naš pravni red ...
16. Solastnina
(Stvarne pravice/solastnina)
... posesti, jo uporabljati, uživati plodove in z njo razpolagati. Poleg tega ima tudi upravičenje upravljanja s stvarjo. Eno temeljnih upravičenj solastnikov je zahteva za prenehanje solastnine. Mogoča ...
17. Verzijski zahtevek
(Stvarne pravice/verzijski zahtevek)
... za zahtevke graditelja tečejo od dneva, ko je graditelj izgubil posest nepremičnine.  ...
18. Lastninska pravica
(Stvarne pravice/lastninska pravica)
Lastninska pravica je ena temeljnih človekovih pravic. V stvarnem pravu se lastninska pravica opredeljuje kot temeljna oblast na stvari. Lastninska pravica je pravica imeti stvar v posesti, jo uporabljati ...
19. Posest
(Stvarno pravo/Posest)
Posest je neposredna dejanska oblast nad stvarjo (neposredna posest). Posest ima tudi tisti, ki izvršuje dejansko oblast nad stvarjo prek koga drugega, ki ima neposredno posest iz kakršnegakoli pravnega ...
20. Stvarno pravo
(Stvarno pravo/Stvarno pravo)
Stvarno pravo ureja odnose med ljudmi glede predmeta, ki je stvar. Ureja premoženjska razmerja med posamezniki. Pravice stvarnega prava imajo kot oblastvene pravice premoženjsko naravo in so z izjemo osebnih ...
« ZačetekPrejšnja12NaslednjaKonec »

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje:  Plačal sem aro za stanovanje, ki ima vpisano hipoteko v višini 80.000 EUR. S prodajalcem sva se dogovorila za ceno stanovanja v višini...
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov...
Vprašanje: Sosed je naredil na vrtu podzemno garažo, dogovorjeno je bilo, da bo podzemni objekt od naše meje odmaknjen vsaj 1 meter, vendar kot pravi...
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki...
Vprašanje: Sosed je začel uporabljati občinsko pot, ki gre samo 4m od moje hiše, za stalni dovoz k svoji hiši, čeprav ima uradni dovoz z druge strani....

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede

Side Menu


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o stvarnem pravu na enem mestu!