Iskalnik

Brezplačno svetovanje

Pasica

Mnenja strank

 • Gregor Pergar
  Pri gradnji smo imeli več problemov z izvajalci, saj se niso držali dogovorov glede materialov in ...

  Preberite več...

   
 • Primož M.
  Imeli smo problem z banko in hipoteko, ker banka ni hotela izdati izbrisne pobotnice, po posvetu v ...

  Preberite več...

   
 • Davor
  V bloku smo imeli stanovalca, ki ni plačeval stroškov in zato nismo vedeli kaj narediti, g. Miha nam ...

  Preberite več...

   
 • lucija
  Dobri nasveti kako rešiti nam nerešljivo situacijo s sosedom. Priporočamo v primeru PGD ali ostale ...

  Preberite več...

   
 • Tanja Marcijan
  Imam stanovanje na Plešičevi ulici 45, Ljubljana, sem lastnica le-tega, v njem živim. Stanovanje ...

  Preberite več...

Stvarno pravo
Stvarno Pravo
Nagajanje sosede pri pridobitvi gradbenega dovoljenja
Stvarno pravo - Pogosta vprašanja

Vprašanje:

Pred časom smo kupili parcelo s staro hišo. Pripravili smo projekt rekonstrukcije objekta in prejeli gradbeno dovoljenje. Dan preden bi omenjeno gradbeno dovoljenje postalo pravnomočno je soseda vložila pritožbo. V pritožbi navaja dejstva, ki so bila na obravnavi, na kateri je soseda tudi sodelovala razčiščena. Kaj naj sedaj naredim, na eni strani smo prodali stanovanje in vzeli kredit zato, da bi si lahko postavili hišo oziroma dom, sedaj pa moramo v najemniško stanovanje, ne moramo začeti z deli, odpovedati smo morali gradbene delavce, ki so nam zaračunali priprave in odstop od pogodbe in še in še bi lahko naštevali, kaj je v naprej videno, pritožba brez osnove, naredila škoda meni in moji družini in vse to verjetno samo iz  nevoščljivosti, ker soseda ni uspela kupiti parcele za svojega sina. Ali imamo možnost na nek način možnost rešiti zadevo na drugačen način?

 


 

Odgovor:

Glede na to, da ste prejeli gradbeno dovoljenje in glede na to, da ste imeli obravnavo na kateri je sodelovala tudi omenjena soseda s svojimi argumenti nasprotovanja, lahko rečemo, da po glede na vaš opis, da gre za zavlačevanje. V kolikor se izkaže v nadaljnjem postopku, da je bila pritožba neupravičena imate možnost zahtevati odškodnino za nastalo škodo. Imate seveda še eno možnost, ki Vam jo predlagamo, dogovorite se za sestanek s sosedo in jo seznanite z Vašo namero o zahtevanju odškodnine v primeru neupravičene pritožbe, saj se lahko pritožba umakne na volja tistega, ki jo poda. Predvsem seznanite sosedo z višino zneska, ki ga boste zahtevali v primeru zavrnitve pritožbe.

Prelagamo Vam, da se oglasite v naši pisarni in pomagali Vam bomo zavarovati vaše interese.

Miha Dolenc

tel:  040 30 30 84

mail: infovstvarno-pravo.si

Odgovori na Vaša vprašanja so informativne narave.

 
Kaj je gradbena pogodba in zakaj jo priporočamo
Stvarno pravo - Pogosta vprašanja

 

Kot določa OZ je gradbena pogodba oblika podjemne pogodbe, s katero se izvajalec (oseba, ki bo izvedla gradbena dela)zaveže, da bo po določenem načrtu, v določenem roku in na določenem zemljišču zgradi določeno gradbo, ali pa na določenem zemljšču in na že obstoječem objektu le izvede določena obnovitvena ali druga gradbena dela, naročnik (ponavadi je to lastnik zemljišča in investitor) pa se zaveže, da bo za izvedena dela izvajalca le temu plačal določeno ceno. Gradbena pogodba mora vsebovati tri bistvene sestavine, glede katerih morata stranki gradbene pogodbe doseči soglasje, sicer gradbena pogodba ni veljavno sklenjena. Te tri bistvene sestavine so določitev gradbe oziroma gradbenih del, ki so opredeljena v projektu in se bodo izvedla na določenem zemljišču, cena in rok izvedbe – dokončanja gradbenih del oziroma gradbe. Glede določitve gradbe oziroma gradbenih del je pomembno to da stranki gradbene pogodbe v le tej konkretizirata gradbo oziroma gradbena dela, ki naj se po gradbeni pogodbi izvedejo. Izvajalec se z gradbo najbolje seznani ko mu naročnik predloži načrt, v katerem je le ta razdelana in načrtovana. Cena je druga bistvena sestavina gradbene pogodbe. Pogodbeni stranki morata določiti ceno gradbenih del, ki mora obsegati vrsto in obseg del, ki so s to ceno zajeta, cena pa se lahko določi od merske enote, kot skupaj dogovorjena cena ali cena na ključ. Rok za dokončanje del pa je tretja bistvena sestavina gradbene pogodbe, kar pomeni da mora biti ob sklenitvi gradbene pogodbe določen, ni pa seveda nujno da je določen datumsko. Lahko je samo določljiv.

Miha Dolenc

tel: 040 30 30 84

mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
Vpis služnosti v zemljiško knjigo
Stvarno pravo - Pogosta vprašanja

Vprašanje:

Moj oče je kupil parcelo leta 1952 in ker ni bilo dostopa do javne poti, se je dogovoril s sodedom, da si uredi pot preko njegovega zemljišča. Oče je pot uredil sam, poskrbel, da je bila pot vrisana pri geodetski upravi in sosedu v zameno odmeril 50m2 svojega zemljišča, kot odškodnino za pot. Na žalost takrat oče ni poskrbel, da bi se ta pot vpisala tudi v zemljiško knjigo. Na tej parceli je oče postavil hišo. Sedaj sva se s partnerjem odločila, da na dvorišču parcele sezidava svojo hišo, zato smo z geodetom odmerili parcelo in oče je z darilno pogodbo podaril parcelo mojemu partnerju. Sedaj smo v fazi pridobivanja gradbenega dovoljenja in ker nimamo vrisane poti za dostop do javne ceste to zahtevajo na upravni enoti. Soseda sedaj noče nič slišati o vpisu poti v zemljiško knjigo, kaj naj naredimo?


Odgovor:

V kolikor se je pot uporabljala neprekinjeno in imate potrdila od geodetske uprave, imate priče o uporabi ( sosedje, sorodniki, prijatelji, itd ) in kakršen koli dokumet, ki dokazuje, da je prišlo do izmenjave 50m2 v zameno za služnost, potem se celoten postopek lahko dokaj hitro zaključi z željenim vpisom poti v zemljiško knjigo.

Svetujemo Vam, da se oglasite v naši pisarni in pomagali Vam bomo speljati celoten postopek v Vašo korit z dosego končnega cilja, vpisom služnosti v zemljiško knjigo.

Miha Dolenc

tel: 040 30 30 84

mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 

 
Nadomestna gradnja
Stvarno pravo - Pogosta vprašanja

 

Zakon o graditvi objektov (ZGO) v svojem drugem členu opredeljuje tudi pojem nadomestne gradnje. Nadomestna gradnja je izvedba del, ko se na mestu poprej odstranjenega objekta ali v njegovi neposredni bližini, vendar znotraj gradbene parcele, zgradi nov objekt, s katerim se bistveno ne spremeni namembnost, zunanjost, velikost in vplivi na okolje dosedanjega objekta, ki se ga pred začetkom uporabe nadomestnega objekta odstrani. Nadomestna gradnja po večini nadomesti starejši objekt, ki se ga podre in na njegovem mestu zgradi novega, praviloma drugačne oblike in dimenzij (kar ni nujno). Zmotno je mišljenje posameznikov, da jim zaradi nadomestne graditve objekta, torej nadomestne gradnje za le to ni potrebno pridobiti lokacijske informacije in gradbenega dovoljenja, saj je potrebno za vsak poseg, ki vpliva na uporabo ali zunanjost objekta pridobiti dovoljenje pristojnih organov. ZGO tako v drugem členu določ,a da nelegalna gradnja pomeni, da se gradnja oziroma dela, za katera je predpisano gradbeno dovoljenje, izvajajo oziroma so izvedena brez veljavnega gradbenega dovoljenja, kakor tudi da se objekt, za katerega je bila z gradbenim dovoljenjem dovoljena nadomestna gradnja, v predpisanem roku ni odstranil. Za manjše oz. enostavne objekte zadostuje že lokacijska informacija, za večje objekte pa je poleg lokacijske informacije potrebno pridobiti tudi gradbeno dovoljenje. Prednost, ki jo prinaša nadomestna gradnja pa je v tem, da zanjo, v primeru da je bil prejšnji objekt že komunalno opremljen investitorju ni potrebno plačati prispevka za komunalno ureditev.

Miha Dolenc

tel: 040 30 30 84

mail: Ta e-poštni naslov je zaščiten proti smetenju. Če ga želite videti, omogočite Javascript.

 
« ZačetekPrejšnja1234567NaslednjaKonec »

Stran 3 od 7

Brezplačno svetovanje

Pasica

Pogosta vprasanja

Vprašanje:  Plačal sem aro za stanovanje, ki ima vpisano hipoteko v višini 80.000 EUR. S prodajalcem sva se dogovorila za ceno stanovanja v višini...
Vprašanje: Trenutno smo sredi gradbenih del, gradbena pogodba ni bila podpisana. Ker prihaja do odstopanj izvajalca od ustno dogovorjenih del ter rokov...
Vprašanje: Sosed je naredil na vrtu podzemno garažo, dogovorjeno je bilo, da bo podzemni objekt od naše meje odmaknjen vsaj 1 meter, vendar kot pravi...
Vprašanje: Veliko se govori o novi uredbi in možnostih postavitve objektov v prostor. Zanima me sledeče, kakšen objekt lahko postavimo na zemljišču, ki...
Vprašanje: Sosed je začel uporabljati občinsko pot, ki gre samo 4m od moje hiše, za stalni dovoz k svoji hiši, čeprav ima uradni dovoz z druge strani....

FacebookNazadnje dodano

Najbolj brano

Ključne besede

Side Menu


Narejeno z Joomla!AZZ.

POKLIČI ZDAJ!

Brezplačno svetovanje

040 30 30 84

Vse informacije o stvarnem pravu na enem mestu!